telefoon_still_staan_met_tekst Mail_openen_still_staan_met_tekst whatts_app_wolk_still_staan_met_tekst
Rate
Stars Stars Stars Stars Stars
Reviews
Youtube Instagram Facebook Email
Call Email Message
nl
nl en nl-be

MENU

France Language
nl en nl-be
Caffero

Privacy

home x

privacy

Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons! Daarom verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met wet- en regelgeving op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. In deze verklaring leggen wij uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Verantwoordelijke

Caffero GmbH, inschreven in het Duitse handelsregister en handelend onder de naam Caffero Event Fireworks is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Verantwoordelijke

Caffero GmbH

Postbus 13

5258 ZG Berlicum

T: 0031 – (0)30 – 320 0420

E: info@caffero.nl

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het kan voor sommige organisaties verplicht zijn, op basis van wet- en regelgeving, om een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Gelet op de omvang van de organisatie en het type (persoons)gegevens die Caffero GmbH verwerkt, rust op Caffero GmbH niet de verplichting een FG aan te stellen. Dat is door ons dan ook niet gedaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel en op basis van welke grondslag

Afhankelijk wat je relatie met Caffero GmbH is, gaan wij als volgt met je persoonsgegevens om.

Wanneer je een inschrijving hebt gedaan voor onze nieuwsbrief: kunnen wij je gegevens gebruiken en verwerken die je zelf aan ons hebt verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, om je via onze nieuwsbrief te informeren over alle aangelegenheden waarvan wij denken dat die voor jouw interessant zijn. Dit geldt overigens ook voor de gegevens die via of op de website, of soortgelijke diensten en contact- en communicatiemethoden aan ons zijn verstrekt. Je kunt je gegeven toestemming, voor de ontvangst van de nieuwsbrief, te allen tijde intrekken.

Wanneer je ons hebt bezocht: kunnen wij je gegevens registeren voor jouw en onze veiligheid en om aan wet- en regelgeving te voldoen; denk aan een aanwezigheidsregistratie in geval van calamiteiten. Daarbij kunnen onder andere je NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, etc. worden verwerkt.

Wanneer je onze website bezoekt of hebt bezocht: kunnen wij algemene bezoekgegevens registeren door middel van het gebruik van cookies, zoals het IP-adres, locatiegegevens, verstrekte persoonsgegevens in o.a. formulieren, gegevens over jouw activiteiten en surfgedrag op de website en het type browser en apparaat dat je gebruikt. Meer over cookies en de melding vind je verderop in deze verklaring of op www.allaboutcookies.org. Er zijn derden die op verzoek van ons het gedrag van onze websitebezoekers analyseren. Op die manier kunnen wij kijken waar de interesses liggen van onze bezoekers en wanneer nodig, onze website gebruiksvriendelijker maken. Ook kunnen wij je beter informeren als wij weten waar je interesses liggen.

Wanneer je bij ons hebt gesolliciteerd: bepaal jij zelf welke persoonsgegevens je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in de vorm van een sollicitatiebrief, curriculum vitae, foto, etc. Wat je aan ons verstrekt kan afhangen van de gegevens die wij van je vragen in de vacature. Wij zullen in beginsel nooit meer persoonsgegevens vragen dan noodzakelijk is om het doel na te kunnen komen. Wij zullen de door jouw verstrekte gegevens vastleggen om contact met je op te kunnen nemen betreffende je sollicitatie. Daarbij is het mogelijk dat derden, zoals een recruiter, je gegevens ontvangt. Deze derden werken altijd onder gezag van ons of verwerken op ons verzoek jouw gegevens. Wij zullen dan ook nooit je gegevens aan een derde verstrekken, zonder dat jij hiervoor expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Wanneer je door ons wordt benaderd: kunnen wij daarbij je persoonsgegevens verwerken, omdat wij van mening zijn dat we jouw belang(en) kunnen behartigen of jij die van ons of omdat je zelf hebt aangegeven dat je met ons in contact zou willen komen. Jij bepaalt vervolgens welke persoonsgegevens je aan ons verstrekt voor het doel waarvoor we je hebben gecontacteerd. Dit kunnen NAW-gegevens zijn, maar ook contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer. Maar wij zouden je kunnen benaderen, omdat wij nieuwe medewerkers zoeken en wij denken dat jij daarvoor een geschikte kandidaat zou kunnen zijn. Uiteraard staat het je altijd vrij aan te geven dat je dit niet op prijs stelt. Wij zullen dit te allen tijde respecteren en je gegevens verwijderen.

Wanneer je ons hebt benaderd of producten/diensten via ons hebt besteld: verwerken wij je persoonsgegevens, omdat je zelf hebt aangegeven dat je met ons in contact wil komen, al dan niet om bepaalde producten en/of diensten af te nemen en/of hebt besteld. De gegevens die wij van je vragen hebben wij noodzakelijkerwijs nodig om onze producten en/of diensten aan je te kunnen leveren. Dit kunnen NAW-gegevens zijn, maar ook contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer. Dit kan noodzakelijk zijn om de producten en/of diensten op een deugdelijke en vakkundige manier aan je te leveren of om vast te stellen dat jij diegene bent aan wie wij de producten en/of diensten dienen te leveren. Ook kan het zijn dat wij inlichtingen aan je verstrekken en dan willen wij vooraf de identiteit van je verifiëren. Omdat wij transparant willen zijn en je willen laten zien dat wij je privacy serieus nemen, kun je ons te allen tijde vragen welke gegevens wij van je verwerken.

Wanneer je bij of onder gezag van ons werkt of werkzaamheden uitvoert: kunnen wij naast enkele van je persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens, contactgegevens, IBAN-nummer, geslacht, geboortedatum en -plaats) ook enkele bijzondere/gevoelige persoonsgegevens verwerken, zoals je nationaliteit, VOG-verklaring, BSN-nummer, legitimatie(nummer) en mogelijk nog andere van deze bijzondere/gevoelige persoonsgegevens, voor zover dat nodig is voor het nakomen van op ons rustende verplichtingen. Deze verplichtingen kunnen uit de wet voortvloeien, maar ook uit overeenkomsten die tussen ons zijn gesloten, zoals de arbeidsovereenkomst of inhuurovereenkomst. Voortvloeiend uit deze overeenkomsten zullen wij overgaan tot personeels-, salaris- en verzuimregistratie. De gegevens die wij van je verwerken kunnen wij delen met derden wanneer dit noodzakelijk is ter naleving van afspraken tussen ons of om verplichtingen die op ons rusten, voortvloeiend uit wet- en regelgeving, na te komen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Caffero GmbH neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Caffero GmbH) tussen zit. Wanneer dit wel zo was, hadden wij je hierover moeten informeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Caffero GmbH bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat er geen vaste termijn kan worden genoemd hoe lang wij bepaalde categorieën (persoons)gegevens bewaren. Het hangt namelijk af van het doel van gegevensverwerking hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard. Het criterium om te bepalen hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard hangt derhalve af van het doel van de gegevensverwerking. Ook kan het zijn dat jij de door jouw gegeven toestemming intrekt, waardoor wij persoonsgegevens niet langer mogen bewaren, tenzij daar een (andere) rechtmatigheidsgrondslag voor is. Zo’n rechtmatigheidsgrondslag is aanwezig wanneer wij de gegevens verwerken, omdat wet- en regelgeving dat vereist. Denk hierbij aan de het belastingrecht dat vereist dat een factuur, van bijv. jouw bestelling (met daarop jouw gegevens) jaren bewaart blijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Caffero GmbH verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat wij denken dat dit in jouw (gerechtvaardigd) belang is. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat jouw gegevens naar een land buiten de Europese Unie worden verstuurd. Wanneer dit het geval is, neemt dat bedrijf passende maatregelen die qua niveau minimaal gelijk zijn alsof de verwerking in de Europese Unie had plaatsgevonden. Caffero GmbH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en de door haar ingeschakelde verwerkers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website waar deze privacy verklaring op staat maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Hieronder vermelden wij welke type cookies wij gebruiken. Je geeft hiervoor akkoord door het accepteren van de zogenaamde cookiebanner/cookiebutton dat de navolgende cookies op je computer mogen worden geplaatst.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Tracking cookies van onszelf

Met jouw voorafgaande toestemming zouden wij een cookie kunnen plaatsen op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Tracking cookies van onze adverteerders

Met jouw voorafgaande toestemming zouden onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur kunnen plaatsen. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics

Via onze website kan een cookie worden geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij zouden deze dienst kunnen gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook en Twitter buttons

Op onze website kunnen buttons zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies, het type cookies dat Caffero GmbH gebruikt en de daarbij behorende technieken kun je vinden op www.allaboutcookies.org of op:

Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Caffero GmbH en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@caffero.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Caffero GmbH reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caffero GmbH neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verlangen dit ook van derden die wij inschakelen en die jouw gegevens verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@caffero.nl.

Vragen?

Je kunt je vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens per mail richten aan info@caffero.nl. Caffero GmbH wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Publicatie, inwerkingtreding en wijzigingen

De datum van publicatie geldt als datum van inwerkingtreding. Caffero GmbH behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment aan te passen. Wanneer de nieuwe verklaring dan is gepubliceerd, treedt deze vanaf dat moment tevens in werking.

Publicatiedatum en datum inwerkingtreding: 24 mei 2018

Bel mij terug

Één van onze Pyro
heroes neemt snel
contact met je op.


Dat beloof ik!
Jeroen

Man

Vraag een offerte aan

Één van onze Pyro
heroes neemt snel
contacht met je op.


Dat beloof ik!
Jeroen

Man